RODO

RODO - Salon Prefer Beauty


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Prefer Beauty Agnieszka Jochymek    
2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem agnieszka.jochymek@hotmail.com   

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: – realizacji procesów sprzedaży towarów i usług – umawiania wizyt i spotkań – prowadzenia historii wizyt i dokonanych zakupów – opracowywania i komunikowania dostosowanych ofert – komunikowania zmian w procesach obsługi Klienta oraz standardowych ofert – realizacji procesu rekrutacji – wystawiania certyfikatów i zaświadczeń o odbytym szkoleniu na podstawie informacji: – przekazanych przez Panią/Pana telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio ustnie lub pisemnie naszym pracownikom – pozostawionych na naszych stronach internetowych – pozyskanych z ogólnodostępnych źródeł, jak strony www, informacje Pana/Pani działalności gospodarczej, itp.   

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nasi pracownicy, a także przedsiębiorstwa i osoby realizujące dla nas usługi z zakresu księgowości, wsparcia sprzedaży, marketingu internetowego, administracji wewnętrznej, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, transportu oraz wszelkie organy uprawnione do dostępu do danych osobowych z mocy prawa oraz wydanych decyzji i umów zawartych zgodnie z prawem   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane, co w przypadku większości procesów oznacza również dostęp do historii kontaktów, wizyt w lokalach i na stronach www, dokonanych zakupów, wykonanych usług, procesów reklamacyjnych, a także umówionych, a nie zrealizowanych usług i rozpoczętych, nie dokończonych procesów zakupowych   

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych a także otrzymania kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;   

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;   

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych osobowych może być niemożność skontaktowania się z Panią/Panem przez naszych pracowników i sfinalizowania procesu, w związku z którym Pani/Pan został(a) poproszona(y) o podanie danych osobowych, tj. przede wszystkim wykonania usługi, dokonania zakupu, sprawdzenia historii wizyt lub historii zakupów, wystawienia certyfikatu lub zaświadczenia po szkoleniu, bądź odbycia procesu rekrutacji   

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zgodnych z przepisami prawa, w oparciu o bezpieczne oprogramowanie dostarczone przez zaufanych dostawców. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostosowywanie komunikowanych treści do odbiorców.   

10) Prośba o usunięcie danych osobowych może skutkować niemożnością skorzystania z gwarantowanych przez nas, a nie wymaganych prawem warunków gwarancji, jak bezpłatna wymiana towaru bez przedstawiania dowodu zakupu, zwrot lub wymiana towaru w okresie dłuższym, niż przewidziane prawem, skorzystanie z gwarancji na usługę bez przedstawienia dowodu zakupu 

11) monitoring obiektu prowadzony jest celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art.6 ust.1 lit.f RODO)Szczegółowe informacje dostępne są na tablicy informacyjnej w naszym salonie 
Adres z insektorem ochrony danych:
Agnieszka.jochymek@hotmail.com

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas...
Media społecznościowe
Zadzwoń...
+48 795 508 016

Nasz salon

Adres
Prefer Beauty Agnieszka Jochymek
40-383 Katowice
ks. bpa Herberta Bednorza 49/3